Jste zde správně, vítáme vás! MALÉ DOŠKOLOVACÍ DNY

Odborným garantem je Prof. MUDr. David Cibula, CSc., FCMA
vedoucí Onkogynekologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky
1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze, Apolinářská 18, Praha 2
 

Program Malých doškolovacích dnů

Diagnostika vulvovaginitid

MUDr. Zuzana Čepická Líbalová

Ultrazvuková diferenciální diagnostika pánevních tumorů

Doc. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D.
MUDr. Filip Frühauf

Antikoncepce v roce 2018

MUDr. Tereza Šmrhová Kovács

Role gynekologa v péči o pacientky s karcinomem ovária

Prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Endometrióza v UZ obraze

Doc. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D.
MUDr. Filip Frühauf

Proč je věda v klinické medicíně důležitá a jak se měří?

Prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Za pasivní účast vám budou uděleny ČLK 2 kreditní body. Začátek seminářů je vždy v 18.00 hodin a účast je zdarma. 

Počet míst je omezený, doporučujeme vám proto včasnou registraci.

Registrace na daný seminář se uzavírá 1 den před jeho konáním.

          Přihláška na Malé doškolovací dny