Jste zde správně, vítáme vás!
NOVĚ Program na MDD Podzim 2019 - účast na seminářích je zdarma.

Odborným garantem je prof. MUDr. David Cibula, CSc., FCMA
vedoucí Onkogynekologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky
1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze, Apolinářská 18, Praha 2
 

Program Malých doškolovacích dnů

Hormonální a nehormonální terapie akutního klimakterického syndromu

doc. MUDr. Tomáš Fait, PhD

Mikrobiologické aspekty léčby nifuratelem a nystatinem

MUDr. Filip Prusík

Těhotenství po IVF

MUDr. Patrik Šimjak

To podstatné z nových mezinárodních doporučených postupů v onkogynekologii pro gynekology

prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Za pasivní účast vám budou uděleny ČLK 2 kreditní body. Začátek seminářů je vždy v 18.00 hodin a účast je zdarma. 

Počet míst je omezený, doporučujeme vám proto včasnou registraci.

Registrace na daný seminář se uzavírá 1 den před jeho konáním.

          Přihláška na Malé doškolovací dny