Jste zde správně, vítáme vás!
NOVĚ Program na MDD Podzim 2022 - účast na seminářích je zdarma.

Odborným garantem je prof. MUDr. David Cibula, CSc., FCMA
Přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky
1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze, Apolinářská 18, Praha 2

Program Malých doškolovacích dnů

Bolest a její léčba

MUDr. Pavlína Nosková, Ph.D.

Nová mezinárodní doporučení pro prevenci hrozícího potratu

MUDr. Jiří Vojtěch

Vaginální atrofie způsobená hormonální změnou v menopauze

MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.


Co bychom měli vědět o genetickém testování v gynekologii

RNDr. Eva Macháčková, Ph.D., Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, Masarykův onkologický ústav, Brno
RNDr. Jana Soukupová, Ph.D., Ústav biologie a lékařské genetiky, 1. LF UK a VFN v Praze


Management HPV pozitivních pacientek

Prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.
MUDr. Lukáš Dostálek, Ph.D.

Za pasivní účast vám budou uděleny ČLK 2 kreditní body. Začátek seminářů je vždy v 18.00 hodin a účast je zdarma. 

Počet míst je omezený, doporučujeme vám proto včasnou registraci.

Registrace na daný seminář se uzavírá 1 den před jeho konáním.

          Přihláška na Malé doškolovací dny