Jste zde správně, vítáme vás!
NOVĚ Program na MDD Podzim 2021 - účast na seminářích je zdarma.

Odborným garantem je prof. MUDr. David Cibula, CSc., FCMA
vedoucí Onkogynekologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky
1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze, Apolinářská 18, Praha 2
 

Program Malých doškolovacích dnů

Trombotické mikroangiopatie a těhotenství

As. MUDr. Michal Koucký, Ph.D.
Prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Novinky v HPV testování a co z nich vyplývá pro gynekology?

Prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Management opakovaných těhotenských ztrát

MUDr. Michal Koucký, Ph.D.

Prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Organizace péče o pacientky s karcinomem ovária v ČR

Prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Hubeňák

Deprese a její léčba u gynekologických onemocnění a v porodnictví

MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D.

Za pasivní účast vám budou uděleny ČLK 2 kreditní body. Začátek seminářů je vždy v 18.00 hodin a účast je zdarma. 

Počet míst je omezený, doporučujeme vám proto včasnou registraci.

Registrace na daný seminář se uzavírá 1 den před jeho konáním.

          Přihláška na Malé doškolovací dny